Posts in Category: Zakelijk

Vastgoed management uitbesteden? Doe het om deze redenen

Onroerend goed is iets zeer kostbaars, dus moet er goed voor worden gezorgd. Er zijn mensen die goed voor hun eigendommen zorgen, maar erkennen dat zij het nog beter zouden kunnen doen en zich realiseren dat details een gespecialiseerd advies vereisen. In deze context besluiten veel eigenaars een beheerder in te huren.

Een property manager is verantwoordelijk voor de lopende exploitatie van eigendommen. Gewoonlijk behandelt deze professional alle administratieve taken, zoals incasso, boekhouding, budgettering en dagelijkse communicatie. Daarnaast kan de vastgoedmanager bijvoorbeeld de eigenaar adviseren, contacten met de bewoners onderhouden en strategische en administratieve bijstand verlenen.

Als je eigenaar bent van een huurpand, kent je de complexiteit van deze administratieve taak. Of je nu huurt voor residentiële of commerciële doeleinden, een vastgoedmanager kan je helpen jouw eigendom te beheren met financiële, juridische en praktische kennis. Daarom zullen wij in dit artikel de belangrijkste voordelen presenteren van het inhuren van deze professional voor het beheer van jouw onroerend goed. Kijk hier eens naar!

Wat zijn de taken van de vastgoedmanager?

De vastgoedmanager is een professional die gespecialiseerd is in de ondersteuning van het vastgoedbeheer. Daarom worden de technische, juridische en financiële aspecten verzorgd door een hooggekwalificeerde en ervaren professional. Een partnerschap met een vastgoedmanager wordt opgebouwd op basis van jouw voorkeuren en behoeften. De regeling kan variëren naar gelang van de grootte van het pand, de doelstellingen en jouw wens om betrokken te zijn bij administratieve taken.

Daarom moet je in een individuele samenwerkingsovereenkomst aandacht besteden aan de afzonderlijke punten waarvoor de vastgoedmanager verantwoordelijk moet zijn. Dit zijn enkele van de meest voorkomende taken die deze beroepsbeoefenaar kan verrichten:

– Opstellen en bijwerken van huurovereenkomsten, inclusief ontruimingsprocedures;
– Het innen en doorgeven van huurbedragen aan de verhuurder;
– Opstellen van jaarrekeningen en documentatie voor audits;
– Communicatie met huurders en dienstverleners;
– Opstelling, planning en follow-up van de begroting, alsmede financieel advies;
– Strategisch advies.

De property manager helpt om de financiële gezondheid van jouw eigendom te verzekeren
Een vastgoedmanager heeft vaak vaardigheden op het gebied van administratie, financiën en recht, wat betekent dat je alle administratieve taken aan hem kunt overlaten terwijl je professioneel advies krijgt en de financiën optimaliseert.

Waarom zou ik werken met een vastgoedmanager?

De meeste mensen kiezen voor een property manager omdat het zekerheid biedt en meer tijd vrijmaakt voor core business. Deze professional beschikt over alle nodige instrumenten om het vastgoedbeheer uit te voeren, alle termijnen te respecteren en volledige steun te bieden aan zowel de verhuurder als de huurder.

Bovendien is er meer rechtszekerheid. Een gespecialiseerde professional kent alle relevante en toepasselijke wetten en regels om de belangen van zijn cliënten te verdedigen.

Een ander voordeel van het inhuren van een vastgoedmanager is de analyse van de contracten. Deze fase roept gewoonlijk twijfels op bij de betrokken partijen, maar er mogen geen fouten in het document staan. Daarom voert de beroepsbeoefenaar een evaluatie uit op basis van de persoonsgegevens van degenen die bij de overeenkomst betrokken zijn. Alle wettelijk vereiste documenten worden verzameld, het contract wordt opgesteld en, indien nodig, wordt het type huurwaarborg gekozen.

Wat moet je overwegen bij het kiezen van een vastgoedmanager?

Wanneer je werkt met een vastgoedmanager, deelt je ook een groot deel van de verantwoordelijkheid voor jouw eigendom. Daarom moet je ook eisen stellen aan een partner, om volledig vertrouwen te hebben in de regeling. Je mag het volgende verwachten:

– Transparantie in rekeningen en andere belangrijke documenten;
– Vaardigheden op het gebied van financiën, boekhouding en recht met betrekking tot vastgoedbeheer;
– Kennis van de complexe wetten en verplichtingen van jouw type onroerend goed.

Het beheer van onroerend goed kan uit één of meer personen bestaan, maar de voorwaarde om aan zijn doel te beantwoorden is dat de verantwoordelijken ter zake kundig zijn en op de hoogte zijn van de geldende wetgeving.

Laser snijden, zeer functioneel

Wanneer ijzer of staal wordt verhit tot boven 850 graden Celsius, zal het verbranden als het in contact komt met zuurstof. Als de zuurstof alleen uit de omgeving komt, vindt de verbranding uitsluitend plaats aan het oppervlak van het metaal. Maar als we een straal zuivere zuurstof op het hete metaal richten, zal het door een smal gebied branden, dat het snijgebied wordt genoemd.

Deze bewerking is gebaseerd op de uiterst sterke exothermische reactie van oxiderende ijzer in aanwezigheid van zuurstof. De stroom van zuurstof en verbrandingsgassen verdringt het gesmolten oxide en het brandende metaal op zijn weg, waardoor de smalle snede ontstaat.

Laser snijden is een van de meest gebruikte industriële processen vanwege de lage kosten en de eenvoudige apparatuur vereisten. Hij is draagbaar en geschikt voor werkzaamheden op het terrein, zeer doeltreffend voor handmatige en gemechaniseerde bewerkingen. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het snijden van plaatstaal, laaggelegeerde staven van koolstofstaal en andere ijzerhoudende materialen.

Alleen als de ontbrandingstemperatuur van de materialen onder hun smeltpunt ligt, kunnen zij met een toorts worden gesneden. Anders zou het materiaal smelten vóór de oxidatie, waardoor het onmogelijk zou worden een zuivere snijkant te krijgen.

Procesbeschrijving
Wanneer de vereiste temperatuur is bereikt, wordt de snijzuurstof geactiveerd en wordt de stroom van zuivere zuurstof tegen het hete metaal gericht. Dit ontsteekt het ijzer of staal en het snijden begint.

Er moet een juist evenwicht worden bereikt tussen de bewegingssnelheid, de grootte van de zuurstof straal en de intensiteit van de vlam om een continue werking te bereiken. De brandstoftoevoer wordt geregeld door een klep op de toorts en de toevoer van voorverwarmde zuurstof wordt geregeld door de klep, die zich aan de zijkant van het snijhulpstuk bevindt.

Kenmerken van de snijbloem
Snijbloemen hebben heel andere eigenschappen dan gasvlammen; bij laser snijden gaat het er niet om de reducerende eigenschappen te zoeken zoals bij lassen.

De vlam speelt hier een dubbele rol: zij brengt het te snijden gebied op een bepaalde temperatuur om de oxidatie van het ijzer op gang te brengen, en helpt vervolgens bij de regelmatigheid van de oxidatie met de zuurstof ring tijdens het snijden.

Alle snijbloemen hebben dus één middel gemeen, de snijzuurstof, en de eigenschappen van de gasvlam zullen afhangen van de verwarmings vlammen.

De snijbrander
Deze snij uitrusting bestaat uit een gewone toorts waarmee het staalstuk tot de ideale snij temperatuur (1200 tot 1300°C) kan worden verhit en een apparaat dat de zuurstof levert die nodig is voor de oxidatie van het ijzer. Het ontwerp van de toorts en het mondstuk zal afhangen van het specifieke type snede dat moet worden gebruikt.

Het gas
De keuze van het brander gas heeft een aanzienlijke invloed op de tijd die nodig is om het snijden te starten, en is vooral van belang als het snijproces wordt ingeleid met doorboren. Acetyleen heeft door de hoge vlamtemperatuur het voordeel dat het sneller voorverwarmt dan propaan en aardgas.

Brandsnijden werkt niet met aluminium omdat aluminiumoxide smelt bij een hogere temperatuur, anderzijds werkt het niet met roestvrij staal omdat het niet roest.

De Zuurstof
Om in het laser snijproces te kunnen plaatsvinden, moet de zuiverheid van de zuurstofstroom 99,5% of beter zijn. Een verlies aan zuiverheid van 1% zou een verlies aan snijsnelheid van ongeveer 25% betekenen.

Spuitkop keuze
Er zijn verschillende verwisselbare mondstukken voor snijbranders, waardoor variaties in gasdruk mogelijk zijn, die moeten worden gekozen naar gelang van de dikte van het te snijden materiaal.

Voordelen van het proces
De procedure kan worden gebruikt voor een brede waaier van manuele snij toepassingen zoals vereist in schroot tekenopdrachten, maar ook voor nauwkeurig contoursnijden in volledig geautomatiseerde systemen.

Een vlam snijsysteem werkt vrijwel onderhoudsvrij, de voornaamste kosten zitten in de verbruiksartikelen. Een van de voordelen van het laser procédé is echter de mogelijkheid om een parallel snijpatroon te gebruiken, waardoor het gebruik van meerdere lasertoortsen tegelijk mogelijk is.

Houd er rekening mee dat een snede door middel van het laser procédé een door warmte aangetaste zone zal hebben, die groter is dan een plasmasnijden.