Bedrijfsfitness & gezondere werknemers

Professionals uit de human resources-sector zijn het erover eens dat werknemers die tevreden zijn met hun werkomgeving en -omstandigheden meer en beter renderen. Daarom is het rendement van het aanbieden van voordelen die de ontwikkeling van een gezonde en gastvrije omgeving bevorderen, merkbaar, vooral in de indicatoren productiviteit en betrokkenheid.

In het geval van de gezondheid is een dergelijke verklaring zelfs nog zinvoller: werknemers met medische problemen kunnen hun activiteiten niet op bevredigende wijze ontplooien. Bovendien levert investeren in preventie aanzienlijke besparingen op, omdat problemen worden opgelost voordat ze erger worden.

Daarom zullen wij in dit artikel uitleggen hoe de zorg voor de gezondheid van de werknemers resulteert in een reeks voordelen voor de medewerker zelf, voor de werkomgeving en voor de resultaten van het bedrijf in zijn geheel. Kijk hier eens naar!

Absenteïsme terugdringen

Hoe minder werknemers ziek zijn, hoe minder ze hoeven te verzuimen, wat zich vertaalt in een verbetering van de verzuimindicatoren, in minder arbeidsverzuim wegens gezondheidsproblemen. Het is altijd goed om deze index laag te houden, aangezien buitensporig absenteïsme leidt tot extra kosten voor het bedrijf en verlies van productiviteit.

Verbetert de productiviteit

Parallel met de daling van het absenteïsme zal de onderneming waarschijnlijk een verbetering van de voornaamste productiviteitsindicatoren vaststellen, wat een positief effect zal hebben op de resultaten. Niemand kan zijn activiteiten verrichten met ziekte, pijn of enig ander ongemak ten gevolge van gezondheidsproblemen, met inbegrip van psychische stoornissen.

Versterkt het goede imago van het bedrijf

Het waarderen van werknemers wordt steeds meer gezien als een verschil op de markt, waardoor bedrijven waarden als respect, consideratie en empathie opnemen in de lijst van eigenschappen die worden benadrukt om erkenning op de markt te krijgen.

Zich bekommeren om de gezondheid van de werknemers is dus aantonen dat de onderneming aandacht heeft voor haar meest waardevolle bezit: de mensen. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie tussen werknemers en werkgevers, waarbij de inzet van eenieder voor de groei van het bedrijf wordt gewaardeerd en erkend.

De beste manieren om gezondheid in het bedrijfsleven te bevorderen
Om de verwachte resultaten te bereiken, moet de gezondheid op de werkplek systematisch worden benaderd. Gewoonlijk leveren geïntegreerde acties meer op dan geïsoleerde. Ga daarom na wat er in het bedrijf kan worden gedaan om de gezondheid van de werknemers te bevorderen.

Bedrijfsfitness

Sedentarisme is een realiteit voor veel werknemers, ongeacht hun werkterrein. Velen brengen de hele dag op kantoor door of voeren dezelfde taken uit en doen niet aan lichaamsbeweging. De bedrijfsfitness ontstaat om dit beeld te verkleinen.

Lichaamsbeweging is niet alleen goed voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen die het beoefenen, maar kan ook de productiviteit van jouw werknemers verbeteren. Daarom kan het aanbieden van een voordeel op het gebied van lichaamsbeweging binnen jouw bedrijf de resultaten verbeteren en ook werknemers motiveren (omdat ze zich meer gewaardeerd zullen voelen).

En de voordelen van een constante beoefening van lichaamsbeweging in de bedrijfsomgeving? Meer gemotiveerde werknemers, met een betere gezondheid en meer bereidheid om doelen en resultaten te bereiken, een grotere betrokkenheid van het team, naast het plezier en de motivatie om elke dag te werken.

Verbetering van het organisatieklimaat

Een gezond organisatieklimaat is essentieel voor de levenskwaliteit van iedereen. Neem daarom maatregelen die de integratie en samenwerking van alle teamleden bevorderen. Zonder dit kunnen werkrelaties leiden tot voortdurende ziekte.

Om het ideale punt te bereiken, zijn de enquêtes over het organisatieklimaat een belangrijk instrument. Aan de hand daarvan kunnen de problemen worden opgespoord en kan zo snel mogelijk worden opgetreden om ze te verhelpen.

Aandacht voor geestelijke gezondheid

In het kader van de zorg voor het organisatieklimaat mag de zorg voor de geestelijke gezondheid niet uit het oog worden verloren, temeer daar deze verantwoordelijk is voor een toenemend aantal gevallen van medisch verlof.

Bedrijven moeten adequate bijstand verlenen, hetzij door toegang tot beroepskrachten, hetzij via servicekanalen die klachten in verband met de werkomgeving in ontvangst nemen en advies geven over hoe met elke situatie moet worden omgegaan.

Maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de werknemers moeten als een investering worden beschouwd en zo spoedig mogelijk worden genomen. Op die manier zullen de voordelen van deze essentiële verzorging sneller merkbaar worden.

Comments are Disabled